Mijn favorieten

Disclaimer

Bink & Partners makelaardij spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website of in andere uitingen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
Bezoekers van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Bink & Partners makelaardij sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Dit geldt ook voor het aanbod van Bink & Partners Makelaardij wat is vermeld op websites van derden zoals Funda.nl en andere sites waar al dan niet met toestemming van Bink & Partners Makelaardij dit aanbod is vermeld.
Alle rechten zijn voorbehouden aan Bink & Partners Makelaardij. Niets uit deze site mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Bink & Partners makelaardij.
 

Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de "Algemene Consumentenvoorwaarden februari 2011", gedeponeerd bij de KVK Utrecht. U kunt van deze voorwaarden hier een exemplaar downloaden.
 

Privacy

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en respecteren uw privacy. Bink & Partners mnkelaardij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In onze elektronische formulieren of voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.
Om de website op uw wensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke informatie over de bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en frequentie.